0:54 Låt inte samtalet tystna
Film med syntolkning
Talmanus

Ängla Eklund, jurist och ordförande för Institutet för Juridik och Internet, säger: Var ett bra stöd. Det kan vara jobbigt vare sig det är ett brott eller inte att vara i den situationen eller vara utsatt för drev, kränkningar och hot. Och ta det på allvar.

Daniel Godman från Polismyndigheten säger: Den som har blivit utsatt ska inte behöva göra juridiska bedömningar. Det lämnar man  till polis, åklagare och domstol. Men du i din stödjande roll kan hjälpa till med polisanmälan och annat.

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut, säger: Det kan handla om att ge tydlig information och praktiska insatser så att personen får känna sig trygg, skyddad och omhändertagen.

Ola Larsmo, författare och ledamot i PEN International, säger: Om röster tystas blir vi kollektivt dummare. Då försvinner hela sjok av erfarenheter och hela sjok av mänsklig kunskap, kan man säga.

0:54 Låt inte samtalet tystna
Talmanus

Ängla Eklund, jurist och ordförande för Institutet för Juridik och Internet, säger: Var ett bra stöd. Det kan vara jobbigt vare sig det är ett brott eller inte att vara i den situationen eller vara utsatt för drev, kränkningar och hot. Och ta det på allvar.

Daniel Godman från Polismyndigheten säger: Den som har blivit utsatt ska inte behöva göra juridiska bedömningar. Det lämnar man  till polis, åklagare och domstol. Men du i din stödjande roll kan hjälpa till med polisanmälan och annat.

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut, säger: Det kan handla om att ge tydlig information och praktiska insatser så att personen får känna sig trygg, skyddad och omhändertagen.

Ola Larsmo, författare och ledamot i PEN International, säger: Om röster tystas blir vi kollektivt dummare. Då försvinner hela sjok av erfarenheter och hela sjok av mänsklig kunskap, kan man säga.

Låt inte samtalet tystna

Möter eller känner du någon journalist, politiker, konstnär, författare, influencer, forskare eller någon annan som deltar i samhällsdebatten och som utsatts för hot och hat?

På den här webbplatsen ger Brottsoffermyndigheten råd till dig som arbetar med eller möter utsatta personer, till exempel i ditt yrke, som ideellt aktiv, chef, kollega eller vän.

Har du blivit utsatt för hot och hat i samhällsdebatten? Här finns information för dig.

 

 

Här får du mer information och råd

Att möta någon som utsatts för hot och hat

13:40
Talmanus

Det stöd och den hjälp som erbjuds en person som blivit utsatt för hot och hat kan skilja sig åt beroende på om hen är anställd eller inte. 

Om jag blir tyst har vi inte en demokrati

Bianca Kronlöf är skådespelare och komiker. Hon jobbar med feministiska och anti-rasistiska frågor och får möta mycket hot och hat för det. En stor del av det hot hon tar emot har inslag av sexuellt våld.

2:09 Bianca Kronlöf
Film med syntolkning
Talmanus

Det är jätteviktigt att polisanmäla, även om man tänker att inget kommer att hända. För om man inte polisanmäler kommer verkligen inget att hända.

Jag heter Bianca Kronlöf och är skådespelare och komiker.

Folk provoceras för att jag jobbar med feministiska och antirasistiska frågor. När jag lade upp min första Youtubefilm blev jag ganska chockad över hatet. Det var inte så mycket hot, utan bara oproportionerligt hur folk också angrep mig sexuellt och gav kommentarer som inte ens hade med innehållet att göra.

När jag pratar med manliga och kvinnliga kollegor ser det totalt olika ut. Män kan få hat men kvinnor får alltid hot och hot om sexuellt våld. Det får inte män.

Det påverkar mig inte som yrkesperson, utan där kan jag snarare bli eggad. Då visar det här att de frågor jag jobbar med behövs. Men när man sitter hemma på kvällen är man inte så jävla kaxig. En gång sa en kompis: "Du måste polisanmäla det här. Det är ju sjukt." När jag polisanmälde var polisen väldigt stöttande och bra. Jag frågade om det var trakasserier, men de sa att det var regelrätta hot.

Vänner betyder jättemycket. Dels för att man inte känner sig ensam. Ensamhet är det farligaste som finns för det leder till rädsla och tystnad. Man behöver vänner som stöttar och backar en och när man är i kampen tillsammans, när man är många blir man otroligt stärkt. Då känns de som hatar och hotar, man vet att de är färre.

Om jag blir rädd och om jag blir tyst har vi inte en demokrati längre. Det är klart att hoten och hatet är ett direkt hot mot demokratin.