Ensamhet är det farligaste som finns för det leder till rädsla och det leder till tystnad.

Bianca Kronlöf, skådespelare och komiker

Den du möter är inte ensam

Alla som utsätts för hot och hat reagerar på olika sätt. Vissa får kanske höra att de är starka som inte låtit hoten och hatet komma åt dem. Det betyder inte att de ändå kan känna sig rädda och ensamma. Du kan berätta att det är okej att känna på olika sätt och att det många gånger kan hjälpa att prata med någon om det som har hänt. Kanske kan du erbjuda dig att lyssna och även hänvisa vidare till hälso- och sjukvården och ideella organisationer för mer stöd.

Att prata om det

För många personer som har blivit utsatta för hot och hat kan det kännas svårt att prata om sin utsatthet. De kanske anklagar sig själva eller tänker att det är en del av deras jobb och därför någonting de ska tåla. Så är det inte och det är viktigt att du förmedlar det budskapet. Att bli hotad och hatad ingår inte i någons arbetsuppgifter och ingen ska behöva tåla det. Det är också viktigt att inte skuldbelägga den person du möter. Uppmuntra den utsatta personen att prata om det hen har varit med om. Att sätta ord på det som har hänt och det personen känner kan underlätta för den utsatta att inse att hen inte har någon skuld i det som hen har blivit utsatt för. Du kan spela en viktig roll genom att lyssna och erbjuda stöd och hjälp.

Att polisanmäla

Tala om att den utsatta inte själv behöver avgöra om det är ett brott för att kunna göra en polisanmälan. Berätta också för den utsatta att även om hen gjort en polisanmälan tidigare, utan att någon har fällts för brottet, är det viktigt att polisanmäla om det händer igen.

Att inte tystna

Du som möter en utsatt person kanske ibland får höra att personen vill byta jobb, sluta engagera sig eller hoppa av ett uppdrag på grund av det hot och hat som hen får ta emot. Ibland väljer personen kanske att inte uttrycka vissa saker på grund av rädslan för att utsättas för hot och hat. Påminn den utsatta om att alla har rätt att göra sin röst hörd om de vill och att det finns hjälp och stöd att få när det behövs. Du kan hjälpa den utsatta personen genom att lyssna.

De som hatar är många men människor som tror på demokrati, yttrandefrihet och öppenhet är så himla många fler.

Patrik Lundberg, författare och journalist