Tillgänglighet för Tystna inte

Brottsoffermyndigheten står bakom webbplatsen Tystna inte. Myndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Tystna inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten är medveten om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Här kan du läsa mer om vilket innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Tystna inte i något annat format kan du kontakta oss och begära ut innehållet. Du når oss via e-postadressen registrator@brottsoffermyndigheten.se eller via telefonnummer 090-70 82 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Brottsoffermyndigheten strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss via e-postadressen registrator@brottsoffermyndigheten.se eller via telefonnummer 090-70 82 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Brottsoffermyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och tala om det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister:

  • Textens storlek på webbplatsen är angiven i fasta mått. Det innebär att webbläsares inbyggda justering av textstorlekar inte fungerar.
  • Webbplatsen erbjuder endast ett sätt att navigera. Ytterligare navigationsformer såsom sök eller brödsmulor saknas.
  • Det saknas på webbplatsen möjlighet att pausa animationen på startsidan.
  • Det saknas alternativ till video på webbplatsen i form av exempelvis ett transkriberat manus.

För dig som använder skärmläsare:

  • Rubrikordning på startsidan har delvis brister i sin struktur.
  • Vissa länkar på webbplatsen såsom ”Film med syntolkning” skulle kunna uppfattas som otydliga.

Hur vi testat webbplatsen

Teknikhuset har på uppdrag av Brottsoffermyndigheten gjort en oberoende granskning av Tystna inte. Senaste bedömningen gjordes den 5 februari 2020.

Granskningen har utförts baserat på de officiella riktlinjer som webbriktlinjer.se har publicerat för arbete med webbplatser i offentlig sektor. Webbplatsen har testats utifrån den checklista som finns på webbriktlinjer.se. Checklistan är baserad på WCAG 2.1 AA som pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 februari 2020.