3:20
Talmanus
En film om hur det går till att göra en polisanmälan med polisen Daniel Godman.
3:20 Spela upp filmen
Att polisanmäla hot och hat

Hur går det till att göra en polisanmälan? Här kan du ta del av en intervju med Daniel Godman från Polismyndigheten.

Intervju med Daniel Godman, Polismyndigheten

- De som utsätts för hot och hat undrar ofta om det som hänt är brottsligt, vad kan jag svara?

- Det är inte den som har blivit utsatt som ska göra juridiska bedömningar. Det lämnar man till polis, åklagare och domstol. Men du i din stödjande roll kan hjälpa till med polisanmälan och annat.

- Vad kan jag säga om den som utsatts inte vill göra en polisanmälan?

- Det finns inget tvång att göra en polisanmälan men utan polisanmälan kommer rättsvårdande myndigheter aldrig att utreda det. Polisanmälan är också viktig för brottsskadeersättning, skadestånd och andra typer av ersättning. Det är också viktigt om man måste göra en bedömning om skyddsbehov, som personskydd. Polisanmälan är också viktig för att kunna följa brottsutvecklingen över tid.

- Vad kan jag svara på frågan om det tar lång tid eller är krångligt att göra en polisanmälan?

- En polisanmälan ska inte ta så lång tid och är inte så krånglig att göra. Du kan finnas till som stöd vid polisanmälan och svara på vissa frågor. Polisen kommer att ställa de frågor som behövs för vidare utredning av ärendet.

- Kan jag ge några tips till den som vill göra en polisanmälan?

- Det är viktigt för de utsatta att inte förringa sin utsatthet så att man tydligt kan beskriva vad man råkat ut för. Det är viktigt att inte tänka: "Det här ska jag väl tåla?", "Det här följer med yrket" och sådana typer av funderingar. Det är viktigt att beskriva sin utsatthet på ett bra sätt.

Om man är till exempel journalist, förtroendevald politiker eller konstnär och tror att man blivit utsatt på grund av något man har gjort i sin yrkesroll är det jätteviktigt att berätta det för att vi inom polisen ska kunna följa brotten över tid och styra ärendena till rätt resurser för den handläggning som behövs.

Om man har information som är till nytta för polisen ska det inte raderas. Det är lätt hänt, men spara gärna sms, skärmdumpar, mejlkonversationer och ljudupptagningar. Sådana typer av bevis är jätteviktigt för polisen. Det är viktigt att berätta  om tidigare liknande händelser för att vi inom polisen ska skapa oss en helhetsbild av vad man har råkat ut för.

- Vad mer kan jag föra för att hjälpa någon som utsatts för hot och hat?

- Det är aldrig fel att informera den utsatta om annan form av stöd och hjälp. Det kan vara telefonnummer till RFSL, som handlägger HBTQ-frågor, till Brottsofferjouren eller till socialtjänsten i din kommun för stöd och hjälp.

En film om varför det är viktigt att polisanmäla hot och hat med politikern Aida Badeli, journalisten Irena Pozar, författaren  Patrik Lundberg och skådespelaren Bianca Kronlöf.
0:45 Spela upp filmen
Röster om att polisanmäla hot och hat

Varför polisanmäler inte fler händelser med hot och hat? Vad finns det för argument för att göra en polisanmälan?

Aida Badeli, politiskt förtroendevald, säger: Många tycker att det är lönlöst att polisanmäla. "Var kommentaren så allvarlig? Ska jag ta mig tid att gå till polisstationen?"

Irena Pozar, journalist, säger: Min uppmaning är att man ska polisanmäla oavsett för vi behöver all statistik för att kunna driva den här frågan och sätta press på politiker och myndigheter.

Patrik Lundberg, författare och journalist, säger: Det är viktigt att polisanmäla. Rätt ska vara rätt. Människor ska inte kunna hota personer som använder sin yttrandefrihet.

Bianca Kronlöf, skådespelare och komiker, säger: Det är jätteviktigt att polisanmäla, även om man tänker att inget kommer att hända. För om man inte polisanmäler kommer verkligen inget att hända.

Varför är det viktigt att göra en polisanmälan?

Vissa som blivit utsatta för hot och hat vet inte om det är brottsligt eller inte och tvekar därför att göra en polisanmälan. När du möter en brottsutsatt person är det viktigt att komma ihåg att varken du eller den utsatta behöver avgöra om det som inträffat är ett brott. Juridiska bedömningar är en uppgift för polisen och övriga rättsväsendet. Din främsta uppgift är att vara ett stöd till den som utsatts för brott, att lyssna eller hjälpa till med praktiska frågor.

Många som blivit utsatta för hot och hat polisanmäler inte händelserna eftersom de tror att det ändå inte kommer att leda till något. Det finns också personer som av olika anledningar inte känner förtroende för polisen och övriga rättsväsendet. Du kan då förklara hur rättsprocessen går till och säga att det alltid är upp till personen själv om hen vill anmäla brottet eller inte.

Det är samtidigt viktigt att du informerar om att det finns flera skäl till att göra en polisanmälan. För många kan det ha stor betydelse att gärningspersonen får ta ansvar för sina handlingar och inte kan utsätta fler för brott. En polisanmälan är också en förutsättning för att polisen ska kunna utreda om det finns behov av skydd. Dessutom krävs en polisanmälan för att kunna skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning från staten. Däremot behöver inte den utsatta personen ha gjort en polisanmälan för att kunna få stöd från någon organisation.

Polisanmälningar fyller även en viktig statistisk funktion och fungerar som en signal om en viss brottstyp ökar eller minskar.

Att göra en polisanmälan i 3 steg

  1. Hjälp den utsatta personen att ringa 114 14 eller besöka en polisstation, gärna så snart som möjligt efter det inträffade. Är läget akut ska du hjälpa den utsatta ringa 112.
  2. Be personen berätta för polisen vad som har hänt utan att förminska sin egen utsatthet. Uppmuntra den utsatta att informera om vad personen arbetar med eller är engagerad i om personen tror att utsattheten har med detta att göra. Be också personen att berätta om hen känner sig otrygg och om hen har blivit utsatt tidigare. Det är även bra att hen uppger om det finns några sparade uppgifter som kan användas som bevis, till exempel en skärmdump eller ett sms.
  3. Be personen spara polisens ärendenummer om hen kommer på något att komplettera anmälan med eller om hen utsätts igen.

Be personen berätta vad hen arbetar med eller är engagerad i

Den som har blivit utsatt bör berätta för polisen vad hen har för yrke eller om personen tror att utsattheten kan ha med ett visst engagemang att göra.

Hot och hat mot deltagare i samhällsdebatten kan ha som syfte att få den utsatta att undvika att fatta vissa beslut, att inte ta på sig vissa uppdrag eller att sluta engagera sig. Polisen har därför demokrati- och hatbrottsgrupper som är utbildade för att utreda brott mot journalister, förtroendevalda och konstnärer.

Om den du möter känner sig otrygg

Uppmuntra den utsatta personen att berätta för polisen om hen känner sig rädd eller otrygg. Det gäller också om personen har utsatts tidigare eller tror att det finns risk att hen kommer att utsättas igen. Polisen har en särskild brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet som bedömer och fattar beslut om skydd. Hur ett sådant skydd ser ut beror på hur hotbilden mot personen ser ut.

Ta kontakt

De här myndigheterna går att kontakta vid frågor om polisanmälan eller om ersättning vid brott.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.