Polisanmälan

3:20
3:20 Spela upp filmen
Att polisanmäla hot och hat

Hur går det till att göra en polisanmälan? Här kan du ta del av en intervju med Daniel Godman från Polismyndigheten.

0:45 Spela upp filmen
Röster om att polisanmäla hot och hat

Varför polisanmäler inte fler händelser med hot och hat? Vad finns det för argument för att göra en polisanmälan?

Varför är det viktigt att göra en polisanmälan?

Vissa som blivit utsatta för hot och hat vet inte om det är brottsligt eller inte och tvekar därför att göra en polisanmälan. När du möter en brottsutsatt person är det viktigt att komma ihåg att varken du eller den utsatta behöver avgöra om det som inträffat är ett brott. Juridiska bedömningar är en uppgift för polisen och övriga rättsväsendet. Din främsta uppgift är att vara ett stöd till den som utsatts för brott, att lyssna eller hjälpa till med praktiska frågor.

Många som blivit utsatta för hot och hat polisanmäler inte händelserna eftersom de tror att det ändå inte kommer att leda till något. Det finns också personer som av olika anledningar inte känner förtroende för polisen och övriga rättsväsendet. Du kan då förklara hur rättsprocessen går till och säga att det alltid är upp till personen själv om hen vill anmäla brottet eller inte.

Det är samtidigt viktigt att du informerar om att det finns flera skäl till att göra en polisanmälan. För många kan det ha stor betydelse att gärningspersonen får ta ansvar för sina handlingar och inte kan utsätta fler för brott. En polisanmälan är också en förutsättning för att polisen ska kunna utreda om det finns behov av skydd. Dessutom krävs en polisanmälan för att kunna skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning från staten. Däremot behöver inte den utsatta personen ha gjort en polisanmälan för att kunna få stöd från någon organisation.

Polisanmälningar fyller även en viktig statistisk funktion och fungerar som en signal om en viss brottstyp ökar eller minskar.

Att göra en polisanmälan i 3 steg

  1. Hjälp den utsatta personen att ringa 114 14 eller besöka en polisstation, gärna så snart som möjligt efter det inträffade. Är läget akut ska du hjälpa den utsatta ringa 112.
  2. Be personen berätta för polisen vad som har hänt utan att förringa sin egen utsatthet. Uppmuntra den utsatta att informera om vad personen arbetar med eller är engagerad i om personen tror att utsattheten har med detta att göra. Be också personen att berätta om hen känner sig otrygg och om hen har blivit utsatt tidigare. Det är även bra att hen uppger om det finns några sparade uppgifter som kan användas som bevis, till exempel en skärmdump eller ett sms.
  3. Be personen spara polisens ärendenummer om hen kommer på något att komplettera anmälan med eller om hen utsätts igen.

Be personen berätta vad hen arbetar med eller är engagerad i

Den som har blivit utsatt bör berätta för polisen vad hen har för yrke eller om personen tror att utsattheten kan ha med ett visst engagemang att göra.

Hot och hat mot deltagare i samhällsdebatten kan ha som syfte att få den utsatta att undvika att fatta vissa beslut, att inte ta på sig vissa uppdrag eller att sluta engagera sig. Polisen har därför demokrati- och hatbrottsgrupper som är utbildade för att utreda brott mot journalister, förtroendevalda och konstnärer.

Om den du möter känner sig otrygg

Uppmuntra den utsatta personen att berätta för polisen om hen känner sig rädd eller otrygg. Det gäller också om personen har utsatts tidigare eller tror att det finns risk att hen kommer att utsättas igen. Polisen har en särskild brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet som bedömer och fattar beslut om skydd. Hur ett sådant skydd ser ut beror på hur hotbilden mot personen ser ut.

Ta kontakt

De här myndigheterna går att kontakta vid frågor om polisanmälan eller om ersättning vid brott.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.