0:57 Tystna inte
Film med syntolkning
0:57 Tystna inte
Film med syntolkning

Tystna inte

Har du utsatts för hot och hat? Är du journalist, politiker, konstnär, författare, influencer, forskare eller deltar du i samhällsdebatten på något annat sätt? På den här webbplatsen ger Brottsoffermyndigheten information och råd till dig.

Möter eller känner du någon person som utsatts för hot och hat i samhällsdebatten? Här finns information för dig.

Här får du mer information och råd

Så polisanmäler du hot och hat

4:41

Berätta för polisen om du misstänker att du har blivit utsatt på grund av att du har deltagit i samhällsdebatten.

Kärleken är 1000 gånger starkare än hatet

Patrik Lundberg är författare och journalist. Han möts ofta av hot och hat när han skriver om ämnen som rasism, jämlikhet och jämställdhet. Han menar att de som hatar är många och farliga men att de människor som tror på demokrati, yttrandefrihet och öppenhet är betydligt fler.
2:04 Jag har bestämt mig för att anmäla hot i fortsättningen
Film med syntolkning