Om webbplatsen

Webbplatsen tystnainte.se ger information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat. Den kan också användas av de som möter utsatta personer. Webbplatsen är resultatet av ett uppdrag som Brottsoffermyndigheten har fått av regeringen.

Särskilt utsatta för hot och trakasserier är människor som syns, hörs och engagerar sig i samhällsfrågor. Det kan handla om journalister, politiskt förtroendevalda, konstnärer, författare, influencers och forskare.

Det är viktigt att alla som deltar i samhällsdebatten får stöd och lättillgänglig information om de utsätts för hot och hat. Därför har Brottsoffermyndigheten tagit fram den här webbplatsen.

 

Om regeringsuppdraget

Regeringen beslutade i juli 2017 om handlingsplanen Till det fria ordets försvar. Brottsoffermyndigheten fick då regeringens uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Materialet ska fungera som ett stöd till enskilda personer som utsätts för hot och hat i samhällsdebatten, särskilt på internet och i sociala medier. Det ska även kunna användas av verksamma inom myndigheter och civilsamhällets organisationer för att de ska kunna ge ett bättre stöd till utsatta personer.

Brottsoffermyndigheten har genomfört uppdraget i samråd med Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Brottsofferjouren Sverige. Myndigheten har också samverkat med flera andra myndigheter, organisationer och verksamheter.

Läs mer om uppdraget.

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott. Det gör myndigheten bland annat genom att:

  • besluta om statlig ersättning till brottsoffer, så kallad brottsskadeersättning,
  • kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Det övergripande målet för Brottsoffermyndigheten är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta Brottsoffermyndigheten genom att ringa 090-70 82 00 eller skicka e-post.

Du kan också besöka myndighetens webbplats. Där hittar du information på flera språk om brottsoffers rättigheter och om rättsprocessen.