Om din förundersökning blir nedlagd

Ibland beslutar polisen eller åklagaren att lägga ner förundersökningen. Det kan till exempel ske om det visar sig att det inte var frågan om något brottsligt handlande eller om någon misstänkt inte kan pekas ut. Ett annat skäl kan vara att det inte finns några spår att följa.

Om en förundersökning läggs ner får du vanligtvis information om det. Är du missnöjd med beslutet kan du begära en överprövning.

Polisen eller åklagaren kan ta upp en nedlagd förundersökning på nytt om det kommer fram nya omständigheter eller nya bevis.

Även om en polisutredning har lagts ner kan du ha möjlighet att få ersättning för de skador som brottet har orsakat.

Om du blir kallad till rättegång

Efter en polisutredning bestämmer en åklagare om bevisningen räcker för att den person som misstänks för brottet ska kunna dömas. Om bevisningen är tillräcklig väcker åklagaren åtal. Därefter prövas åtalet vid ett sammanträde i domstol som kallas rättegång eller huvudförhandling. När rättegången är avslutad dömer domstolen i målet.

Du kan ta med dig en stödperson till domstolen. Det kan vara en person som du känner eller någon från socialtjänsten, en brottsofferjour eller en kvinnojour. Vid vissa brott kan du också ha möjlighet till ett målsägandebiträde som finns med dig under rättegången.  

På domstolen finns också vittnesstöd som du kan prata med om du har frågor om hur rättegången går till. Vittnesstöden kan ta med dig till ett särskilt vittnesstödsrum om du vill sitta enskilt och vänta.

 

 

Ta kontakt

De här myndigheterna kan du kontakta om du har frågor om vad som händer efter en polisanmälan.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Åklagarmyndigheten

En åklagare leder ofta polisens utredning. Åklagaren väcker också åtal i domstol om det finns tillräckligt med bevis för att någon ska kunna fällas för brottet.

Domstolsverket

Domstolsverket är en myndighet som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. På Domstolsverkets webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till landets domstolar.

Berättelser

Här kan du läsa två berättelser om personer som blivit utsatta för hot och hat efter att ha deltagit i samhällsdebatten. I de här fallen polisanmälde de utsatta personerna händelserna. Den ena gärningspersonen blev dömd för olaga hot och den andra för misshandel.

Berättelserna är hämtade från skriften Anmäl alltid hot, hat och våld som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram i samarbete med Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten.

Dödshotad på ett torgmöte

Göran har varit förtroendevald i kommunen i över 40 år och har talat vid hundratals politiska torgmöten. Under ett offentligt möte för det egna partiet dök en berusad och aggressiv man upp i publiken.

Attackerad på en pub

Torbjörn är ledamot i kommunens fullmäktige och samhällsbyggnadsnämnd. En kväll på puben skrek en kraftigt berusad kvinna att han skulle försvinna samtidigt som hon kallade honom ”ditt jävla svin”.