Ett hot mot demokratin

1:11
1:11 Spela upp filmen
Varför är hot och hat ett demokratiproblem?

Här ger personer som deltar i samhällsdebatten sin syn på varför hot och hat är ett demokratiproblem.

8:37 Spela upp filmen
Om yttrandefrihet och demokrati

Ola Larsmo, författare och ledamot i PEN International, berättar om hot och hat utifrån yttrandefrihet och demokratins grunder.

Om yttrandefrihet

Yttrandefrihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. I Sverige är yttrandefriheten skyddad genom en grundlag. Tack vare yttrandefriheten kan du uttrycka åsikter, ta del av andras åsikter, påverka samhället, bilda opinion och delta i det demokratiska samtalet.

Rätt att ha andra åsikter

Yttrandefriheten innebär även att ingen har rätt att stå oemotsagd. Rätten att ha andra åsikter, att säga emot, att ge kritik och att ifrågasätta är en del av en demokrati. Ett demokratiskt samhälle måste vara öppet för olika röster och ge alla möjlighet att komma till tals. Demokratin är beroende av att människor deltar och engagerar sig i samhällsfrågor.

Med rätten till yttrandefrihet kommer också ett ansvar. Var och en bör skydda, värna och bevara yttrandefriheten genom att respektera andra och bidra till en samhällsdebatt fri från hot och hat.

Vad menas med hot och hat?

Även om vi har yttrandefrihet i Sverige betyder det inte att var och en har rätt att säga, uttrycka och sprida vad som helst. Att utsätta någon för hot och hat kan vara brottsligt.

Hot och hat kan handla om flera olika typer av brott eller kränkningar. I dagligt tal brukar många använda begrepp som näthat, drev och hatstormar för att beskriva vad de blivit utsatta för. Men de här begreppen är inga juridiska termer. De är inte heller alltid brottsliga handlingar även om det många gånger kan kännas kränkande eller obehagligt för den som drabbas. Juridiskt sett kan hot och hat till exempel handla om brott som olaga hot, ofredande och olaga integritetsintrång.

19 %

av händelser bland förtroendevalda har polisanmälts.

26 %

av journalisterna har undvikit att bevaka ett visst ämne eller en viss fråga.