0:45
Talmanus
En film om varför det är viktigt att polisanmäla hot och hat med politikern Aida Badeli, journalisten Irena Pozar, författaren  Patrik Lundberg och skådespelaren Bianca Kronlöf.
0:45 Spela upp filmen
Röster om att polisanmäla hot och hat

Varför polisanmäler inte fler händelser med hot och hat? Vad finns det för argument för att göra en polisanmälan?

Aida Badeli, politiskt förtroendevald, säger: Många tycker att det är lönlöst att polisanmäla. "Var kommentaren så allvarlig? Ska jag ta mig tid att gå till polisstationen?"

Irena Pozar, journalist, säger: Min uppmaning är att man ska polisanmäla oavsett för vi behöver all statistik för att kunna driva den här frågan och sätta press på politiker och myndigheter.

Patrik Lundberg, författare och journalist, säger: Det är viktigt att polisanmäla. Rätt ska vara rätt. Människor ska inte kunna hota personer som använder sin yttrandefrihet.

Bianca Kronlöf, skådespelare och komiker, säger: Det är jätteviktigt att polisanmäla, även om man tänker att inget kommer att hända. För om man inte polisanmäler kommer verkligen inget att hända.

En film om hur det går till att göra en polisanmälan med polisen Daniel Godman.
4:41 Spela upp filmen
Att polisanmäla hot och hat

Hur går det till att göra en polisanmälan? Här kan du ta del av en intervju med Daniel Godman från Polismyndigheten.

Intervju med Daniel Godman, Polismyndigheten

- Varför är det viktigt att bekämpa hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet?

-  Varje medborgare har grundläggande fri- och rättigheter. Demokratibrott handlar mycket om att särskilda demokratibärande funktioner genom brott hindras att delta i det offentliga samtalet och i den öppna debatten. Det kan vara journalister, förtroendevalda politiker i kommun och landsting eller konstnärer. Det är viktigt att de här yrkesgrupperna kan fortsätta att rapportera och skriva. Framför allt förtroendevalda som ska fatta beslut som påverkar många. Det är otroligt viktigt att de kan verka fullt ut, utan självcensur.

- Vad gör jag om jag blivit utsatt för hot och hat?

- Det är viktigt att du som utsatt polisanmäler. Dels så att man kan bedöma om ärendet ska gå vidare i rättsprocessen. Det är lätt att anmäla. Man ringer 114 14 eller besöker en polisstation.

Om läget är akut ska du ringa 112.

- Jag är inte säker på om det jag blivit utsatt för är ett brott, ska jag ändå polisanmäla?

- Det är viktigt att polisanmäla. Du behöver inte vara säker. Om det är ett brott eller inte kan man lämna det till rättsvårdande myndigheter att göra juridiska bedömningar om.

- Varför ska jag polisanmäla det jag blivit utsatt för?

- Polisanmälan fyller flera funktioner. Det viktiga är en möjlighet till upprättelse. Det fyller även en statistisk funktion när man kan följa en typ av brott över tid. De kanske ökar, minskar  eller är konstanta. En viss typ av brott kan få ett annat fokus om man ser förändringar i dem. Det tredje som är viktigt är att det är en signal till samhället om beteenden som inte är godtagbara.

- Hur lång tid tar det att göra en polisanmälan och är det krångligt?

- Det är inte krångligt att polisanmäla och ska inte ta så lång tid heller. Man ska vara tydlig med  vad man råkat ut för så att vi kan få grunduppgifter för bedömningar för fortsatt handläggning.

- När ska jag göra en polisanmälan?

- Polisanmäl i så nära anslutning till brottet som möjligt. Tiden är viktig. Vi handlägger ditt ärende oavsett, men ju tidigare desto bättre.

- Jag har blivit utsatt för hot och hat på nätet, kan jag ändå göra en polisanmälan?

- Det är viktigt att polisanmäla, oavsett om det är på nätet eller i verkliga livet. Du kan råka ut för samma brott på nätet som i verkligheten och det är samma regler som gäller på nätet som i verkligheten också.

- Jag tror jag har blivit utsatt på grund av mitt yrke eller engagemang, har det någon betydelse?

- Om man tror att man blivit utsatt i sin yrkesroll ska man tala om det. Den typen av brott tar sikte på just det. Demokratibrott handlar om negativ påverkan utifrån beslut man behöver ta, artiklar som man skriver eller andra frågor man ska informera om. Det är viktigt för polisen att identifiera brotten. Det är viktigt att man talar om ifall man är politiker, journalist eller konstnär så att vi kan styra anmälan  till rätt resurser. Det finns specialistgrupper inom svensk polis som jobbar heltid med såna brott.

- Ska jag berätta för polisen att jag har blivit utsatt för liknande brott tidigare?

- Om du har blivit utsatt tidigare ska du berätta det. Om du har ett tidigare ärende tittar vi på historiken för just din utsatthet så att vi kan göra bättre helhetsbedömningar över vad man råkat ut för.

- Jag är rädd för att bli utsatt igen, kan jag få skydd?

- Man kan få skydd av polisen. Vi har specialenheter som gör särskilda risk- och säkerhetsbedömningar. Då tittar man på helhetsbilden i varje enskilt fall.

Du behöver inte veta vad som är brottsligt

Det kan vara svårt att veta om hot och hat är brottsligt eller inte. Du behöver inte heller veta det för att göra en polisanmälan. Det är polisen och andra delar av rättsväsendet som har till uppgift att ta reda på om det är brottsligt eller inte. Har du gjort en polisanmälan utan att någon har fällts för brottet är det ändå viktigt att polisanmäla om det händer igen.

Varför är det viktigt att du gör en polisanmälan?

Det finns flera skäl att göra en polisanmälan. För många kan det ha en stor betydelse att gärningspersonen får ta ansvar för sina handlingar och inte kan utsätta fler för brott. En polisanmälan är också en förutsättning för att polisen ska kunna utreda om du har behov av skydd. Dessutom krävs en polisanmälan för att du ska kunna få skadestånd från gärningspersonen, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning från staten. 

Polisanmälningar fyller en viktig statistisk funktion och fungerar som en signal om en viss brottstyp ökar eller minskar.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att kunna få stöd från någon organisation. Där kan de också berätta om hur rättsprocessen går till om du känner dig osäker på om du vill anmäla brottet eller inte. De riksorganisationer som finns under sidan Ta kontakt kan hjälpa dig att komma i kontakt med en lokal verksamhet som finns nära dig.

Att göra en polisanmälan i 3 steg

  1. Ring 114 14 eller besök en polisstation, gärna så snart som möjligt efter det inträffade. Är läget akut ska du ringa 112.
  2. Berätta vad som har hänt utan att förminska din egen utsatthet. Tala om vad du arbetar med eller är engagerad i om du tror att utsattheten har med detta att göra. Berätta också om du känner dig otrygg och om du blivit utsatt tidigare. Uppge om du har några sparade uppgifter som kan användas som bevis, till exempel en skärmdump eller ett sms.
  3. Spara polisens ärendenummer ifall du kommer på något som gör att du vill komplettera anmälan eller om du utsätts igen.

Berätta vad du arbetar med eller är engagerad i

Berätta för polisen om du misstänker att du har blivit utsatt på grund av att du har deltagit i samhällsdebatten. Polisen har särskilda utredare som är utbildade för att utreda demokratibrott.

Om du känner dig otrygg

Berätta för polisen om du är rädd eller känner dig otrygg. Tala också om ifall du har varit utsatt tidigare eller om du tror att du kan bli utsatt igen. Polisen har en särskild brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet som bedömer och fattar beslut om skydd. Hur ett sådant skydd ser ut beror på hur hotbilden mot dig ser ut.

Ta kontakt

De här myndigheterna kan du kontakta om du har frågor om polisanmälan eller om ersättning vid brott.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.