Hälso- och sjukvård

Det finns hjälp att få inom hälso- och sjukvården. Om du behöver akut hjälp, ring 112. Är det inte akut kan du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177 för att få hjälp med var du kan söka vård. Du kan vända dig till hälso- och sjukvården om du har fysiska eller psykiska besvär. Om du är ung kan du också kontakta din lokala ungdomsmottagning.

Ideella organisationer

Det finns flera ideella organisationer som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp. Det kan du göra oavsett om du polisanmält eller inte. Det är kostnadsfritt och volontärer som arbetar i sådana organisationer har vanligtvis tystnadsplikt. Ideella organisationer kan erbjuda stöd och hjälp via e-post, chatt, telefon eller besök.

Du kan kontakta en ideell organisation för samtalsstöd eller för praktisk hjälp, till exempel hjälp med att fylla i en blankett. Du kan också vända dig till en ideell organisation om du vill ha en stödperson som följer med dig till ett förhör hos polisen och under en rättegång i domstolen. Om du ska vara med om en rättegång finns det även hjälp att få av ideella personer som arbetar på tingsrätten och kallas för vittnesstöd. Det är oftast den lokala brottsofferjouren som ansvarar för vittnesstödsverksamheten.

Brottsofferjouren Sverige har utbildat verksamma i sin nationella telefoncentral och i de lokala jourerna för att särskilt kunna ge stöd till personer som utsätts för hat och hot när de deltar i det demokratiska samtalet.

Fackförbund

Om du är ansluten till en fackförening kan du undersöka om de, utöver juridisk rådgivning, kan erbjuda stöd. Om fackföreningen inte erbjuder stöd bör de kunna hänvisa dig vidare.