Ofredande

Ofredande kan vara att någon kontaktar dig upprepade gånger via till exempel telefon eller e-post och lämnar oönskade meddelanden med trakasserande innehåll. Det kan också vara ofredande om du blir fysiskt antastad genom att någon knuffar eller håller fast dig.

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hot som riktas mot dig kan också handla om andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste det uppfattas som allvarligt. Olaga hot kan till exempel vara att någon säger att de ska döda dig eller att någon hotar dig med kniv.

Olaga tvång

Olaga tvång innebär att någon med våld eller hot försöker tvinga dig att göra eller tåla någonting eller att få dig att inte göra någonting. Det kan till exempel vara att någon säger att din bil kommer att bli förstörd om du skriver en artikel om ett visst ämne eller att du kommer att skadas på något sätt om du inte slutar som förtroendevald för ett visst parti.

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande kan vara när någon genom ord eller handling ofredar dig för att kränka din sexuella integritet. Det kan till exempel vara om någon tar kontakt med dig via telefon eller e-post och innehållet i meddelandet är tydligt sexuellt. Att någon blottar sig inför dig kan också vara sexuellt ofredande.

Misshandel

Misshandel innebär att någon utsätter dig för kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det kan till exempel vara att någon slår, sparkar, river eller biter dig.

Förtal

Förtal kan vara att någon sprider uppgifter om dig som är nedsättande, till exempel att du har begått ett brott. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att någon säger eller skriver något nedsättande om dig. Andra exempel är att någon sprider bilder eller filmer.

Förolämpning

Förolämpning kan vara om någon kränker dig genom till exempel skällsord eller öknamn och sårar din självkänsla. Det räcker att uttalandet riktas direkt till dig, det behöver inte spridas till någon annan.

Olaga integritetsintrång

Olaga integritetsintrång kan vara att någon sprider bilder eller filmer på dig när du är naken eller har sex. Det kan också handla om att någon sprider uppgifter om sjukdomar från din patientjournal. Ett annat exempel är när någon sprider bilder eller andra uppgifter som visar att du utsatts för brott.

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot dig. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av de brott som räknas upp i lagen och innebära en upprepad kränkning av din personliga integritet. Det kan till exempel handla om upprepade obehagliga samtal eller att en gärningsperson bryter sig in i ditt hem flera gånger.

Hatbrott

Hatbrott är ett samlingsnamn för ett motiv att begå olika brott. Hets mot folkgrupp och olaga diskriminering är hatbrott i sig, men vilket brott som helst kan bedömas som ett hatbrott om gärningspersonens motiv har varit att kränka dig på grund av de grunder som räknas upp i lagtexten. Den som döms för ett brott med hatbrottsmotiv kan få ett strängare straff. Till exempel kan en gärningsperson som misshandlat någon på grund av en persons sexuella läggning få ett strängare straff.

Brott mot förtroendevalda

Den som döms för ett brott mot en förtroendevald kan få ett strängare straff. Vilket brott som helst kan bedömas som ett brott mot en förtroendevald om det begås mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående haft ett politiskt uppdrag.