30 %

av förtroendevalda säger att de censurerat sig själva av oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.

58 %

av journalisterna uppger att de någon gång varit utsatta för trakasserier, hot eller våld i sitt yrke.

33 %

av utsatta författare har övervägt att lämna ett uppdrag eller inte arbeta med ett visst ämnesområde.