Om läget är akut ska du ringa 112 för att få hjälp från till exempel ambulans eller polis.

Myndigheter och organisationer som du kan kontakta

Det finns flera myndigheter och organisationer som kan ge stöd och hjälp till dig. Här finns kontaktuppgifter som du kan använda.

Polismyndigheten

Polismyndigheten tar emot anmälningar om brott och utreder brott. De kan också svara på frågor om brott och hänvisa vidare till andra verksamheter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter brott. Du kan också besöka myndighetens webbplats Brottsofferguiden om du vill ha vägledning genom rättsprocessen.

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott. Riksförbundet Brottsofferjouren Sverige har lokala jourer som erbjuder stödpersoner och vittnesstöd och även en nationell telefoncentral som är kostnadsfri att ringa till. Personer som är verksamma i telefoncentralen och i de lokala jourerna har genomgått utbildning för att särskilt kunna ge stöd till personer som utsätts för hat och hot när de deltar i det demokratiska samtalet.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Roks är en riksorganisation för ideella kvinno- och tjejjourer som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp. På Roks webbplats kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig.

Unizon

Unizon är en riksorganisation för ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som erbjuder praktiskt och emotionellt stöd till kvinnor som utsatts för övergrepp. På Unizons webbplats kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig.

Ungasjourer.se

Ungasjourer.se, som drivs av den ideella organisationen Förenade jourer, samlar kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige. På webbplatsen kan du få hjälp att hitta en jour som finns nära dig. Du kan ofta kontakta en jour genom chatt, e-post eller telefon och det går att vara anonym.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL

Den ideella organisationen RFSL har en stödmottagning som särskilt riktar sig till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även anhöriga och vänner till utsatta hbtqi-personer samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtqi-personer är välkomna att kontakta mottagningen. Det är kostnadsfritt att ringa till stödmottagningen.

Demokratijouren

Demokratijouren, som drivs av Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet, ger råd och stöd till journalister som drabbas av hat och hot. Demokratijouren har en helpdesk som är bemannad under kontorstid och som nås via e-post.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att ge brottsoffer och brottsoffers anhöriga hjälp och stöd. Nedan finner du en länk till Sveriges Kommuner och Regioners webbplats som har kontaktuppgifter till alla kommuner.

1177 Vårdguiden

För att få få sjukvårdsrådgivning och information om vart du ska vända dig inom hälso- och sjukvården kan du ringa telefonnummer 1177.

Kvinnofridslinjen

Den som utsatts för hot eller våld kan ringa till Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och tar även emot samtal från vänner och närstående till utsatta. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. För personer som inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Stödlinjen för män

Den som är utsatt för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp och över 18 år kan ringa till Stödlinjen för män, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Stödlinjen är öppen alla dagar klockan 7–21. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. Även närstående är välkomna att ringa.

Stödlinjen för transpersoner

Transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp kan ringa till Stödlinjen för transpersoner, en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Stödlinjen är öppen alla dagar klockan 11–19. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt. Även närstående är välkomna att ringa.

Jourhavande Medmänniska

Jourhavande Medmänniska är en ideell organisation som driver en telefonjour för personer som önskar någon att tala med under kvällar och nätter. Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 21-06. Det är kostnadsfritt och går att ringa anonymt.

Tjejzonen

Den ideella organisationen Tjejzonen driver en chatt för tjejer som är 10-25 år och som vill ha någon som lyssnar. Chatten är öppen söndagar till torsdagar klockan 20-22. Det går att vara anonym.

UMO

Webbplatsen umo.se vänder sig till personer som är 13-25 år och har kontaktuppgifter till alla ungdomsmottagningar i landet.

Fackföreningar

Tjänstemännens centralorganisation, TCO

TCO är en centralorganisation för 14 fackförbund, bland annat Fackförbundet ST, Svenska Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco

Saco består av 22 fackförbund, bland annat Akademikerförbundet SSR, DIK och Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.